Történet


2014. év eseményei


Kórusunk élete 2014-ben fordulóponthoz érkezett, márciusában a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Törvényszék elfogadta az egyesületté válásunkhoz szükséges benyújtott dokumentumokat, s ezt követően bejegyezte a Jászapáti Városi Vegyeskar Egyesületet. Az új egyesület 29 fő rendes taggal és két pártoló taggal alakult meg. Ezzel az új szervezeti változással reméljük, hogy egy még eredményesebb, gazdagabb és sikeresebb szakmai munkához tudjuk megteremteni az anyagi feltételeket.

 

Fellépéseink:


• Emlékezetes volt számunkra a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség, ahol a Kökény család vehette át a Pájer Antal díjat. Büszkék vagyunk arra, hogy a híres jászapáti családból kórusunkban négyen énekelnek.
• Márciusban, a városi nőnapi műsor keretében adtunk vidám, a hölgyekhez szóló összeállítást.
• Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az ünnepi szentmisén énekeltünk.
• Az Alapellátás - Fejlesztési Modellprogram konferencián adtunk műsort.
• Május elsején a sportpályán köszöntöttük vidám műsorunkkal a tavaszt. Ezt követően megkezdtük a felkészülést a nyári szerepléseinkre.
• Július 4-én, Jászdózsán adtunk hangversenyt a templomban Kóródi Anikó operaénekessel.
• A XX. Jászok Világtalálkozóján elénekeltünk a Magyar himnusz mellett a „Hazánk e föld” kezdetű dalt, mely Bánfi Ferenc szerzeménye. Szombaton, az érseki szentmisén énekünkkel emeltük az esemény fényét. A zárónapon, vasárnap délután a „Szép dallam szállj” című programot, mely a jász kórusok találkozóját foglalta magába magyar szerzők műveiből összeállított műsorunk nyitotta meg. Az érdeklődők elismeréssel fogadták szép összeállításunkat, melyet a Honfoglalás című film betétdala, a „Kell még egy szó…” zárt. A hangverseny fináléjaként a meghívott négy kórus együtt énekelte el Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal c. nagyszabású kórusművét Bedőné Bakki Katalin vezényletével és Réz Lóránt zongorakíséretével.
• Kis pihenő után az év második felében a ránk váró eseményekre készültünk. Énekeltünk a jászapáti templomkertben megrendezett Szent István napi városi ünnepségen.
• Testvérvárosunk Kéménd meghívásának tettünk eleget. A kedves felvidéki település ünnepségén és a szentmisén augusztus 23-án énekeltük a Szent István - énekekből összeállított új programunkat.
• A következő esemény október 11-én a Szolnok Megyei Felnőtt Kórusok Zenei Világnapi Találkozója volt Martfűn.
• Még ebben a hónapban az Európa hírű festőművész, Vágó Pál a jászapáti kórusok hajdani díszelnöke előtt hajtjuk meg fejünket, akire halálának évfordulóján emlékezünk.


Elhatároztuk, hogy november hónapban újra szakmai minősítésünket kérjük a Jászberényben megrendezésre kerülő minősítő hangverseny keretében. November 8-án a jászberényi Déryné Rendezvényházban Bárdos Lajos zeneszerző születésének 115. évfordulója tiszteletére került megrendezésre az „Éneklő Magyarország” I. Regionális Kórustalálkozó. Kórusunk ezen a rangos zenei eseményen újra minősítését kérte a KÓTA (A Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége) által kiírt minősítő rendszerben. A szakmai zsűri elismerően értékelte az énekkar műsorát. ARANY minősítést szavazott meg nekünk. Olyan műveket fűztem össze egy csokorba, melyek már kiállták a színpad próbáját. „Bemelegítésként” egy könnyed kánont énekeltünk Balázs Árpád tollából, mely Liszt Ferencnek állít emléket. Ezt követte a nemzeti ünnepeiken gyakran előadott Halmos – Rezessy – Csanád: Hálahimnusza, mely magyarságunk történelmén, tájain és értékein végigvonulva a „Boldogasszony anyánk” kezdetű régi himnuszunkban csúcsosodik ki. Bárdos Lajos emléke előtt tisztelegtünk a Tiszai dallamok eléneklésével. A XX. századi művek után egy reneszánsz kórusművet Friderici: Baráti kör c. madrigálját adtuk elő. A kórus záró száma Giuseppe Verdi híres operakórusa volt, a Nabucco c. operából a Rabszolgák kórusa, mely leginkább elnyerte a zsűri és a közönség tetszését. Farkasné Szőke Tünde művészi zongorakísérete járult hozzá sikerünkhöz. A zsűri elnöke Vadász Ágnes nyilvános értékelő beszédében külön kiemelte a jászapáti kórus hangulatos és stílusos előadását, a kórus és karnagy közötti zenei kommunikáció intenzivitását és azt, hogy a kórustagok arckifejezésén is látszott, hogy érzelmileg átélik a zene tartalmát, mondanivalóját, mely a hiteles művészi produkció megvalósulását tette lehetővé a pódiumon.
• A harmadik adventi gyertyagyújtáson énekeltünk. A karácsonyi énekek sorában kórusunk elénekelte II. János Pál pápa legkedvesebb lengyel egyházi énekét a Bárkadalt, mellyel a nemrégiben szenté avatott lengyel származású pápa emléke és a 2014. augusztus 20-án Jászapátinak ajándékozott ereklye előtt fejeztük ki tiszteletünket.

 

A Jászapáti Városi Vegyeskar Egyesület a 2015. évben újult erővel próbál, és nagy lelkesedéssel várja az előttünk álló feladatokat, szerepléseket. Szívesen teszünk eleget a Város, az Önkormányzat felkéréseinek itthon, vidéken és külföldön, például testvérvárosainkban.

 

2013. év eseményei

2013. január 19-én a Magyar Kultúra Napján léptünk fel, ahol a Réz család kapott kitűntetést.

Húsvéti hangversenyt tartottunk Jászapátin a Római Katolikus Templomban április 7-én.

2013. április 27-én, a Méz Konferencián adtunk műsort, melynek helyszíne a Pájer Antal Művelődési Ház volt.

A város Családi Majális rendezvény színpadján örvendeztettük meg a kilátogatókat műsorunkkal.

2013. május 22-26. Között Olaszországban voltunk. Caorle templomában ismerhették meg repertoárunkat, a műsorunk nagy tetszést aratott a helyi lakosság körében.. Szólót énekelt: Kóródi Anikó operaénekes, Fodorné Nagy Judit. Orgonán kísért: Kovács Levente orgonaművész, vezényelt: Réz Lóránt.

2013-ban is részt vettünk a XIX. Jász Világtalálkozón, melyet június 21-23. között rendeztek meg Jászberényben. Rövid műsorunkkal mutattuk be Jászapátit.

 2013. június 30-án a Babfesztiválon, majd 2013. július 6-án az Aratónapon énekeltünk.

 

 

2012. év eseményei


 

Palotásy János Vegyeskar fennállásának 150. évfordulóján

Részt vettünk október 15-én délután a főtéren lévő Vágó Pál szobornál tartott megemlékezésen.

2012. október 23-án reggel 8 órakor kezdődő misén énekkarunk tagjai is énekeltek.

2012. december 14-én léptünk fel a nyugdíjasoknak szervezett karácsonyi ünnepségen, melynek a Pájer Antal Művelődési Ház adott otthont. Szintén ezen a napon adtunk hagyományőrző módon ünnepi műsort a Fehér Akác Idősek Otthonában lakók számára.

2012. december 23-án a Római Katolikus Templomban adtunk hangversenyt. Karvezetőnk Réz Lóránt orgonán játszott, műsoron voltak karácsonyi énekeink.

  

A város vezetése elismerte a vegyeskar munkáját.

 

 

2011 év

 2010. év

 

 

A muzsika, a barátság diplomatája, 2003

  

Jacques Duvivier talányos, huncut mosolyával, kecses pipájával, mely elmaradhatatlan társa, épp oly ismerős immáron Jász-Nagykun-Szolnok-ban, akár Szolnokon, akár Tiszaföldváron, avagy Kisújszálláson, mint hazájában, legfőképp a széles Picardiában. Mestersége a muzsika, különösképp szerelme a kórus; a zene birodalmának szolgálatosaként szervezi-irányítja a francia karnagyok kórusát a tartományban, ugyanakkor vérbeli diplomatája nem csak a kórusoknak, de a komolyzenének is általában. Vele, általa kórusok, együttesek jegyzik el magukat egymásnak, s amikor megkérdeztük, vajon miért is teszi mindezt, mi az, ami újabb és újabb kapcsolatok megteremtésére ösztönzi, válasza természetesen hangzik: a kertész a kertjét műveli, a mérnök házakat tervez, az eladó elad – én a muzsikát ápolom. S hogy miképp is született a Picardia – Jászkunság közötti barátság gondolata? „ Mi tagadás, ebben bizonyos szerepe van Győri úrnak is, aki nálunk tevékenykedett a regionális tanácsnál (nevéből is kitűnik, hogy származása magyar), ő inspirált hajdanán, hogy forduljak Magyarország felé. Különben a magyar kapcsolatokon túl barátság köt bennünket egy prágai leánykórus is, sőt a romániai Constancával is van cserekapcsolatunk. Ami pedig az ittenieket illeti, szeretném kiszélesíteni őket, kiterjeszteni nemcsak a kultúra, hanem az élet minden területére; akár gazdaságiakra is, hisz tapasztalatom, megvan nálunk az érdeklődés az együttműködésre is. Ezen is fáradozom.” Különös életút az övé, kapcsolatokkal van kikövezve, és a barátság virágai szegélyezik. Amikor mostani itt-tartózkodásuk ( a Kodály-fesztiválra érkezett kórusával) programjáról kérdezem: „Holnap dél után Apátira megyünk” – mondja, mintha kedves szomszédjához látogatna az ember. „ Együtt töltjük majd az estét barátainkkal.”

 
Felnőtt kórusok találkozója, 2000

  

„ A zene lelki táplálék, mely semmi mással nem helyettesíthető” – Kodály Zoltán ezen szavaival köszöntötte a megjelent kórusokat és az érdeklődőket Ferenczi György, a megyei KÓTA elnöke, az idén 10. alkalommal megrendezett megyei felnőtt kórusok találkozóján szombaton. A rendezvény gondolati magva a művészi szintű muzsika népszerűsítése, egyfajta ízlésformálás. A megyében működő 16 kórus közül most 11 lépett fel, többen fővárosi vagy külföldi szereplés miatt maradtak távol. A fesztivál házigazdái, a 27 éve működő Petőfi Dalkör mellett Jászapátiról, Jászberényből, Jászkisérről, Tiszaföldvárról, Karcagról, Szolnokról és Kisújszállásról is érkeztek kórusok. Vajna Katalin, a megyei KÓTA felnőtt énekkari bizottságának elnöke szerint az elmúlt 10 év alatt a kórusoknak egyre magasabb színvonalat sikerült elérni. Az induláskor kitűzött cél, mely szerint kell egy szakmai fórum a felnőtt kórusoknak, valóban megvalósult. Egy-egy találkozó alkalmával a fellépők bemutathatják az elmúlt év munkáját, a kórusvezetők pedig egyfajta szakmai műhelyként megoszthatják egymással tapasztalataikat, és megvitathatják problémáikat.

 
Megyei felnőtt kórustalálkozó Jászapátin, 1998

  

Igen színvonalas zenei rendezvény színhelye volt október 3-án a művelődési ház. A zenei világnap alkalmából immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a megyei KÓTA a megyei felnőtt kórusok találkozóját. A megalakulásának 10. Évfordulóját ünneplő Jászapáti Városi Vegyeskar jó házigazdának ígérkezett, ugyanis a megyében működő kórusok – legyen az amatőr vagy profi – kettő kivételével, valamennyien részt vettek az ünnepi hangversenyen. A rendezvényt Dr. Györgyi Lajos, a megyei önkormányzat művelődési és népjóléti irodájának vezetője nyitotta meg, majd Járvás István országgyűlési képviselő köszöntötte a jubiláló kórust. Felidézte az eltelt tíz év fontosabb állomásait, kiemelve azt az önzetlen munkát, amellyel jelen vannak a város kulturális életében. Szól eredményeikről, hazai és külföldi kapcsolataikról, és arról a fejlődésről, amelyet azon kívül, hogy női karból vegyes karrá alakultak, jó bizonyít az országos kórusminősítő versenyen elért arany fokozat is. Megköszönte árki Kornél kórusalapító, majd az azt követő hétéves, lelkiismeretes munkáját, és a jelenlegi vezető, Sajó Ágota három év alatt kifejtett karnagyi munkáját. Ez után következett a tizenhat kórus sokáig emlékezetes hangversenye. A rendező szervek köszönetet mondanak a kórustalálkozó lebonyolításához nyújtott segítségért a városi önkormányzatnak, Mihályi Béla keramikus- és látványtervező művésznek, az István Király Általános Iskolának, a Mezőgazdasági Szövetkezetnek, a Jász Sütőház Kft.-nek és a Somos András Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolának.

  

Tizenhat kórus randevúja Apátiban, 1998

  

Különleges magas színvonalú eseménnyel ünnepelték Jászapátiban a zene világnapját. Megyénk tizenhat felnőtt kórusa adott találkozót egymásnak a városi művelődési házban szombat délután. A megjelent kórusok először Györgyi Lajos, a megyei önkormányzat művelődési és népjóléti irodájának vezetője, majd Járvás István alpolgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte. Az esemény nemcsak azért volt különleges alkalom, mert hazánk kórusmozgalmának kiemelkedő együtteseit így, „egy csokorba kötve” hallhatta az érdeklődő, hanem azért is mert a találkozóval a most tíz éves Jászapáti Városi Vegyeskart is ünnepelték a kollegák. A felcsendülő dallamok metszetét adták nemcsak a Magyarország, de a világ legnagyobb zeneszerzői kórusműveinek is.

  

Arany minősítést kapott a Városi Vegyeskar, 1997

  

Martfűn, április 11-én Országos Kórusminősítő Hangversenyt rendeztek, amelyen énekkarunk is megmérettetett. A kórus, Sajó Ágota karnagy vezetésével készült fel a minősítésre. Az országos hírű zsűri tagjai: Budai Péter, Vadász Ágnes és Sapszon Ferenc előtt bizonyította tudását. A kórustagok kitartó munkája és a karvezető, Sajó Ágota felkészültsége meghozta az eredményt: a Jászapáti Városi Vegyeskar ARANY minősítést ért el.

 

  

Jászok találkozója Jászapátin, 1997


Ez a nap a kultúra és a kellemes szórakozás jegyében telt. A város főterén a vendég települések énekkarai és népi táncosai szerepeltek. Az ünnepi jász hagyományőrző műsort a tavaszi zápor sem tudta megzavarni. Délután a sportpályán lovas bemutató, vásár és vidámpark volt. A sörsátorban sramlizene szólt és a szabadban rendezett ökörsütés – Szabó Sándor hentesmester jóvoltából – igazi látványosság volt. A rendezvény sikere a szervezők és a rendezők lelkes munkájának köszönhető, amit Friczné Urbán Magdolna a Művelődési Központ vezetője fogott össze.

 

 

 

 

Iskolanévadó, 1996

  

A jászapáti mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola tegnaptól Somos András nevét viseli. Az idén centenáriumát is ünneplő alma mater keresztelőjét a művelődési központban tartották bensőséges, műsoros ünnepség keretében, ahol a tanárokon, tanulókon kívül az öregdiákok a környékbeli polgármesterek, szövetkezeti elnökök, s a megyei protokoll is képviseltette magát. Utóbbi Szekeres Imre alsó-jászsági képviselő és Iváncsik Imre megyei közgyűlési elnök személyében. A névadó, Somos András 1911-ben született, 1939-ben nevezték ki a jászberényi mezőgazdasági iskola (ennek jogutódja az apáti szakközép) kertészeti telepének vezetőjévé. Tehetsége, szakmai tudása azonban hamar elszólította a Jászföldről a műanyag fóliás zöldségtermesztés atyját, s később a Kertészeti Egyetem rektori, illetve a Magyar Tudományos Akadémia alelnöki székébe ültette az akkor már nemzetközi tekintélynek örvendő professzort. A névadó családja egy takarékkönyvet adott át Mihályi Istvánnak, az iskola igazgatójának, azzal a megkötéssel, hogy kamatait a legérdemesebb tanulók jutalmazására fordítják.

  

Új Néplap – 1996.06.17.

  

Abádszalókon hétfőn az európai régiók hagyományőrző népi és sportjátékainak fesztiválja zajlik felvonulással bemutatókkal, versenyekkel, táncházzal. Kedden folytatódik a program, de ki is egészül Ki a legény a gáton? vetélkedővel. Szintén lesz karneváli felvonulás, majd rock pódiummal, Európa-bállal és tűzijátékkal zárul az Abádszalóki nyár ’96 programsorozat. Jászalsószentgyörgyön vasárnap az elszármazott jászok alsószentgyörgyi találkozóját tartják. Délelőtt fél 11-kor ünnepi szentmisét tartanak, majd a jászapáti kórus műsorát lehet majd meghallgatni. 12 órakor dr. Szekeres Imre országgyűlési képviselő szobrot avat a könyvtár előtt. A könyvtárban helytörténeti kiállítás nyílik, míg délután 17 órakor ünnepi kulturális műsor kezdődik. Este 20 órakor fáklyás tiszteletadással emlékeznek az elhunytakra.

 

Kamilliánus ünnep, 1996

 

A Magyar Kamilliánus Családok Társasága megalakulásának ötödik évfordulóján ünnepséget tart Jászapátin és Budapesten. Tegnap délután a Szolnok megyei település kultúrházában Török Sándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A nyitányul szolgáló gyermekrajz kiállítás díjait P. L. Gregots kamilliánus szuperior, Kovács Endre püspök és Szekeres Imre országgyűlési képviselő adta át. Fölvételünkön az óvodás korosztály egyik reménysége veszi át a jutalmat.

 

  

Újévi koncert, 1996


December 3-án találkozott először egy igen meghitt hangverseny alkalmával a Jászapáti Női- és Vegyeskar a Jászberényi Vasas Munkásénekkarral a jászberényi Szentkúti templomban. Ennek folytatásaként került sor a második közös szereplésre Bedőné Bakki Katalin és Sajó Ágota karnagyok vezényletével, január 13-án a Jászapáti Városi Művelődési Házban. A koncertet Réz Lóránt orgona szakos főiskolai hallgató zongorajátéka színesítette, aki nem csak a kórusokat kísérte, hanem önálló számokat is játszott nagy átéléssel. A műsort ez alkalommal szintén közös énekkel zárták. Az est további részében jó hangulatú baráti találkozón ismerkedett, és tervezgette e szépen indult kapcsolat folytatását a két együttes. A teervek szerint a legközelebbi közös fellépés Jászszentandráson és Jászkiséren lesz a tavasszal.

 

 

Karácsonyi Koncert, 1995

  

1995. december 3-án a Szentkúti templomban nagysikerű, bensőséges hangulatú hangversennyel nyitotta meg az év legszebb hónapjának zenei életét a jászberényi Vasas Munkás énekkar és az énekkar vendégeként bemutatkozó Jászapáti Női és Vegyeskar. A két kórus önálló műsorát Szászi Rita orgonajátéka kötötte össze. A műsor végén karácsonyi dalokat énekeltek a kórusok, melyet Sajó Ágota és Bedőné Bakki Katalin vezényelt. Végül a zenebarátok és a hívők Bedőné Bakki Katalin invitálására a kórusokkal közösen karácsonyi népi énekeket énekeltek. Ezen a borús vasárnapi délutánon a Szentkúti templomból mindenki meghatódottan és elégedetten, , zenei élményekkel és szeretettel feltöltődve tért haza otthonába. Ezúton mondunk köszönetet Sólyom József esperes úrnak, aki lehetőséget adott a kórusoknak a fellépésre és az azt követő baráti találkozóra. ennek a találkozónak a folytatása 1996. január 13-án lesz Jászapátin.

 
Jászapáti – Grafenstein, 1995

  

Osztrák testvérvárosunkban minden évben megrendezik a Tavaszköszöntő ünnepet. Ebből az alkalomból hívták meg május végén a Jászapáti Nőikart, Sajó Ágota karnagy vezetésével, egy bemutatkozó szereplésre. Így viszonoztuk a három évvel ezelőtt nálunk tett látogatásukat. Képes beszámolónk a május 19-21. közötti karintiai kirándulást idézve készült.

 


(c) Jászapáti Vásrosi Vegyeskar 2010    
(c) Com&Com2005 Bt, Bagi L. 2010